Samrådet for Lokalhistoriske Arkiver

i Aabenraa Kommune

Lokalhistoriske Arkiver i Aabenraa Kommune Bov Lokalarkiv

Bov og Holbøl sogne


 

Rødekro Lokalhistoriske Arkiv 

Rise, Hjordkær, Hellevad, Genner, Egvad og 

Øster Løgum sogne


Tinglev Lokalhistoriske Arkiv 

Tinglev, Bjolderup, Bylderup og Uge sogne


ISL-Lokalhistorie

Museum Sønderjyllands arkiv-afdeling med ca. 1,5 mill. billeder, omkring 1.200 lydbånd og 150 film fra hele Sønderjylland.